Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009

Helhetsinntrykk

Helhetsinntrykk - Nedrustning - Afghanistan - Kvinner, fred og sikkerhet - Våpenhandel - Verneplikt - Defensiv forsvarspolitikk - Sivile fredsstyrker - Støtte til fredsbevegelsen - Fredsundervisning og fredskultur - FN og Folkerett
80 100 60 85 100 40 80 20 10
R SV AP SP MDG V KRF H FRP
Dette er Fredsrådets hovedinntrykk i forhold til hvilke partiers programmer som på best måte synes å ivareta fredssaken: SV og MDG får terningkast 5, Krf, Rødt og Sp får terningkast 4, Ap terningkast 3, Venstre terningkast 2 og Frp og Høyre får terningkast 1.

Om Fredspolitisk regnskap 2009

Fredsrådets 22 medlemsorganisasjoner har igjennom dette prosjektet identifisert og ti fredspolitiske indikatorer, og bedømt ni partiers politiske program ut fra disse. I denne mappen finner nærmere informasjon om prosessen, indikatorene og prosjektet som helhet. Det er viktig å understreke at denne analysen kun gjennomgår partienes fredspolitikk slik denne fremkommer i de program partiene stiller til valg på i 2009.

Gjennomgang av partiprogram

I denne mappen finner du Fredsrådets gjennomgang av hvert enkelt partis program. Her kan du se hvilke sitat fra de ni partienes program vi har bedømt som fredspolitiske moment. Disse momentene er senere blitt analysert nærmere, hvilke er redegjort for i mappen nedenfor.

Fredskvalitet i programmene

Her finner du informasjon om hvilke avveininger som ligger til grunn for poengsettingen i Fredspolitisk regnskap. Hver av de ti fredspolitiske indikatorene regnskapet er produsert ut fra gjennomgås, og det redegjøres for årsakene bak at de ulike momentene er vurdert positivt eller negativt

Fredspolitisk Quiz

Hvilket parti legger "ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken"?
Sosialistisk venstreparti
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne

Medieoppslag

I denne mappen finner du omtale av Fredspolitisk regnskap 2009
powered by jm